Servants or Friends

Servants or Friends - by Graham MaxwellЦелта на “Слуги или приятели?” е да осмисли много важните и за някои вярващи много желани последствия от ясно заявеното Божие предпочитание за нещо повече от покорна служба, а именно – свободата на разбиращото приятелство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free Gift Copy Currently AvailableConversations About God

The long awaited book, Graham Maxwell’s Conversations About God, has arrived.

Download Available:
PDF | ePub

Request below or call: (909) 792-0111