Servants or Friends

Esta página también está disponible en: English Russian Spanish Arabic Estonian Latvian

Servants or Friends - by Graham MaxwellЦелта на „Слуги или приятели?“ е да осмисли много важните и за някои вярващи много желани последствия от ясно заявеното Божие предпочитание за нещо повече от покорна служба, а именно – свободата на разбиращото приятелство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *