Въведение

Някои от най-големите жестокости в историята са били извършени в името на религията. Изглежда, всичко зависи от това какъв е Богът, на Когото хората се покланят. Капризните, тиранични божества са склонни да произвеждат последователи, подобни на самите себе си. Милиони, които не виждат смисъл в поклонението пред такъв бог, просто са му обърнали гръб.
Какви хора би произвел един приятелски настроен Бог – Бог, Който не цени нищо по-високо от свободата и индивидуалността на личността; Бог, Който предпочита да се отнася със Своите последователи не като със слуги, а като с приятели?
“Слуги или приятели?” отново разглежда доказателствата дали Богът на Библията е приятелски настроена Личност? Дали копнее да възстанови достойнството и самоуважението на хората?
Това не е проучване, извършено набързо. Книгата се основава на 135 едногодишни пътувания през Библията в компанията на хиляди хора – млади и стари. На тези пътувания през всичките й шейсет и шест книги нищо не е пренебрегвано – включително “завоалираната реч” и най-малко популярните истории!
Въпроси и предложения от библейски читатели от 118 различни страни са допринесли за подготовката на “Слуги или приятели?”.

Free Gift Copy Currently AvailableConversations About God

The long awaited book, Graham Maxwell’s Conversations About God, has arrived.

Download Available:
PDF | ePub

Request below or call: (909) 792-0111