Въведение

Някои от най-големите жестокости в историята са били извършени в името на религията. Изглежда, всичко зависи от това какъв е Богът, на Когото хората се покланят. Капризните, тиранични божества са склонни да произвеждат последователи, подобни на самите себе си. Милиони, които не виждат смисъл в поклонението пред такъв бог, просто са му обърнали гръб.
Какви хора би произвел един приятелски настроен Бог – Бог, Който не цени нищо по-високо от свободата и индивидуалността на личността; Бог, Който предпочита да се отнася със Своите последователи не като със слуги, а като с приятели?
“Слуги или приятели?” отново разглежда доказателствата дали Богът на Библията е приятелски настроена Личност? Дали копнее да възстанови достойнството и самоуважението на хората?
Това не е проучване, извършено набързо. Книгата се основава на 135 едногодишни пътувания през Библията в компанията на хиляди хора – млади и стари. На тези пътувания през всичките й шейсет и шест книги нищо не е пренебрегвано – включително “завоалираната реч” и най-малко популярните истории!
Въпроси и предложения от библейски читатели от 118 различни страни са допринесли за подготовката на “Слуги или приятели?”.