1. EEN CRISIS VAN VERTROUWEN

 

Zie hoe goed 

en aangenaam het is als broeders in eenheid wonen!

  • vertaling van de Revised Standard Version

Hoe heerlijk is het, hoe prettig, 

voor Gods volk om in harmonie samen te leven! 

  • vertaling van de Good News Translation

Hoe goed, hoe heerlijk is het 

voor iedereen om als broers samen te leven.

  • vertaling van de Jerusalem Bible 

Is er iets begeerlijker dan het samenleven van mensen zoals beschreven in Psalmen 133:1? Ik ken geen groter geluk dan in het gezelschap te zijn van vertrouwde en vertrouwlijke vrienden – allen werkzaam voor het welzijn van alle anderen, geen jaloezie of achterdocht, iedereen die elkaars handelingen en woorden zo vriendelijk mogelijk interpreteert.

Een dergelijke eenheid en goede wil kan alleen bestaan als er sprake is van volledig vertrouwen en betrouwbaarheid, wederzijdse liefde en respect.  Maar de Bijbel beeldt het hele menselijke ras uit als gevangen in een groot web van wantrouwen.  Het maakt allemaal deel uit van de vertrouwenscrisis in het hele universum die draait om de vraag om God’s betrouwbaarheid.

Onze oneindige God is beschuldigd van onbetrouwbaarheid.  Maar God heeft deze beschuldiging beantwoord.  En de manier waarop Hij de aanklacht heeft beantwoord is het meest overtuigende bewijs van de volslagen waardigheid van ons vertrouwen.

De Bijbel is een bewijstuk van het lange en kostbare demonstraties van de betrouwbaarheid van God.  Als vertrouwen zou kunnen voortkomen uit beweringen of vermaningen, dan zou de Bijbel een heel ander boek zijn.  Maar beweringen van betrouwbaarheid zijn niet meer waard dan de betrouwbaarheid van degene die ze maakt.  Dus zelfs wanneer een persoon onterecht is beschuldigd, bewijzen louter beweringen of ontkenningen niets.  Alleen door het aantonen van de betrouwbaarheid over een lange periode en onder verschillende omstandigheden kan de betrouwbaarheid overtuigend worden vastgesteld.

De Bijbel wordt over het algemeen begrepen als zijnde in de eerste plaats een plan van God om de zondaars te redden.  Dit is zeker inbegrepen.  Maar een veel grotere kwestie wordt behandeld op een van de bladzijden van de Schrift — de waarheidsgetrouwheid en betrouwbaarheid van de Schepper zelf.  De vraag of God te vertrouwen is, is aan de orde gesteld in het gehoor van het hele beschouwende universum.  Het antwoord van God is net zo goed voor hen als voor ons.

Dit boek gaat in het kort in op de kwesties en antwoorden in de grote strijd over het karakter van God.  Genadig en overtuigend leraar dat hij is, God nodigt ons openlijk uit om het bewijs te onderzoeken, het hele verslag te bestuderen — alle zesenzestig boeken van de Bijbel — en voor onszelf te oordelen of de waarheid aan zijn kant staat en of we Hem ons vertrouwen waardig vinden.

De Bijbel spreekt van een bijzondere eenheid die bestaat onder hen die terug gewonnen zijn naar vertrouwen in God.  Door gezamenlijk vertrouwen en bewondering voor dezelfde God vinden zij dat zij in staat zijn om elkaar te vertrouwen en te respecteren.  En zo beginnen ze te ervaren “hoe heerlijk het is, hoe aangenaam, voor Gods volk om in eenheid te wonen”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *