de Home Page titel/ “Wat wij Geloven”

Ik geloof dat van alle christelijke leerstellingen datgene is wat vreugde en zekerheid brengt voor Gods Vrienden van God, overal de waarheid over onze Hemelse Vader, de belangrijkste is.  Deze waarheid werd bevestigd tegen de hoge prijs van het leven en de dood van Zijn Zoon.

God is niet de soort persoon die Zijn vijanden aan ons hebben voorgesteld willekeurig, niet-vergevend en streng. Jezus zei: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” God is even liefdevol en betrouwbaar, net zo bereid om te vergeven en te genezen als Zijn Zoon. Hoewel oneindig in majesteit en macht, is onze Schepper in dezelfde mate een genadige Persoon die niets hoger stelt als de vrijheid, waardigheid en de individualiteit van Zijn intelligente schepselen opdat hun liefde, hun vertrouwen, en hun bereidheid om te luisteren en te gehoorzamen in volle vrijheid gegeven mag worden. Hij geeft er zelfs de voorkeur aan ons niet als bedienden maar als vrienden te beschouwen.

Dit is de waarheid die in alle boeken van de Schrift wordt geopenbaard. Dit is het eeuwige Goede Nieuws dat in het gehele universum het vertrouwen en de bewondering wint van Gods trouwe kinderen.

Zoals Abraham en Mozes over wie God sprak als zijn vertrouwde vrienden willen Gods vrienden vandaag ook waar en oprecht spreken over onze Hemelse Vader. Wij begeren als de hoogste blik van waardering de woorden van God over Job: “Hij heeft recht van Mij gesproken.”

Een boodschap van Graham Maxwell